ED genomför kunskapsinsats för säkrare arbetsmiljö

posted in: Uncategorized | 0

pressmeddelande_jobsafe

 

ED Bygg Sverige har tecknat ett långsiktigt avtal med Jobsafe för en omfattande utbildningsinsats i syfte att stärka samtliga medarbetares kompetens inom arbetsmiljöområdet med fokus på personsäkerhet.

”Vi är stolta över att ED Bygg har valt oss som helhetsleverantör. Det här samarbetet sträcker sig så mycket längre än att enbart leverera utbildningar. Vi ska tillsammans jobba långsiktigt med säkerhetskulturen, attityder, processer samt utveckla framtidens flexibla verktyg för en säkrare och bättre arbetsmiljö. Det är riktigt inspirerande att jobba tillsammans med ett företag som gör en så stor satsning på arbetsmiljön inom bygg. Vi tar i och med detta ett viktigt steg på vägen i vår vision att förändra vår branschs sätt att jobba med de här frågorna.” – Marcus Justad, VD, Jobsafe.

” Vi är sedan tidigare arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007. Denna insats är ett viktigt nästa steg för att ytterligare stärka vårt arbetsmiljöarbete och säkerställa en hög formell utbildningsnivå hos våra anställda. VI har redan genomfört dom första stegen i denna satsning och reaktionen från vår organisation har varit mycket positiv. Genom att dra nytta av ny teknik och förlägga många utbildningar i den faktiska arbetsvardagen underlättar vi genomförandet samtidigt som vi skapar bra förutsättningar för lärande” – Fredrik Henning, HR-chef ED Bygg.