ED Gruppen AB investerar i Developing Design Sweden AB

posted in: Uncategorized | 0
Developing Design Sweden AB väljer att avyttra sina andelar av koncernen till ED Gruppen AB.

Developing Design Sweden AB är en koncern som består av företagen GKAK, A2H och Byggkoordinator som levererar lösningar inom arkitektur, konstruktion och byggledning.

ED Gruppen går in för att stötta Developing Design Sweden AB i sin fortsatta utveckling. ED Gruppen AB fortsätter sin satsning på tillväxtföretag inom byggsektorn där man förvärvat 91% av Developing Design Sweden AB.
Developing Design Sweden AB har verksamhet i Stockholm, Norrköping, Linköping, Ludvika och Borlänge. Koncernen beräknas omsätta ca 90 MSEK 2017 och har ca 70 medarbetare.
-Avyttringen till ED Gruppen AB ser vi som det bästa alternativet för att bibehålla medarbetarna och bemöta konkurrensen från de nationella bolagen. Vi ser detta som en möjlighet att växa tillsammans med en stark ekonomisk samarbetspartner och bibehålla kompetensen.
Jag känner mig stolt och trygg i att nu lämna över ansvaret som VD för Developing Design till Krister Sühl, säger Bo Johansson grundare.
-Jag ser detta som ett långsiktigt förvärv vilket utöver fortsatt organisk tillväxt möjliggör en fortsatt volymmässig och lönsamhetsmässig expansion av samtliga bolag. Koncernen kan tillsammans bidra till erfarenhetsutbyte för att medverka till utveckling av hållbara samhällen, säger Eddy Demir, VD för ED Gruppen.
ED Gruppen AB verkar inom bygg- och fastighetssektorn. Koncernen väntas 2017 omsätta närmare
1 miljard och sysselsätta runt 300 medarbetare.