ED tillsätter CFO

posted in: Uncategorized | 0

ED har genom en noggrann urvalsprocess tillsatt Fredrik Fjellman, 38 år, som ny CFO. Fredrik kommer senast från Danske Bank och har även en gedigen erfarenhet inom finans och verksamhetsutveckling från andra företag.

– Jag ser med stor förväntan fram mot att få möjligheten att bli en del av ED. Att se tillbaka på den resa ED gjort senaste åren och då kunna bidra till att vidareutveckla verksamheten känns stimulerande och spännande.

FREDRIK_FJELL

Efter en lång första dag ber vi Fredrik sätta sig ner och ge oss en blick av vem han är.

– Efter ekonomistudier började jag jobba inom bank och finans och har gjort detta de senaste 15 åren i en rad olika befattningar. För mig är ekonomi inte bara siffror utan samtidigt en viktig funktion för att utveckla en organisation på fler plan.

Vi ber Fredrik utveckla vad han tycker är roligast med jobbet samt hur han tror att hans roll kommer ge en inverkan.

– Ingen dag är den andra lik även om det finns en tydlig grund i arbetet. Ju mer vi utvecklar verksamheten och oss själva ju mer kan vi växa med både våra kunder och leverantörer. Jag kommer in i ED med den största av respekt för den resa som gjorts fram till idag. Jag ser att jag i min roll som CFO får en plattform att hjälpa utveckla ED till det ledande byggbolaget vi vill vara. 

Som en sista fråga ber vi Fredrik sammanfatta sin arbetsfilosofi.

– Jag brukar tänka att glädje, en hög ambition och en positiv inställning är ett bra fundament för att nå dit jag vill.

Vi tackar Fredrik för den korta intervjun och välkomnar honom till ED familjen.