ED:s viktigaste resultat

posted in: Uncategorized | 0

ED har tillsammans med Great Place to Work®  påbörjat ett långsiktigt arbete att bli en av de bästa arbetsplatserna i Sverige.  I början av året genomfördes den första undersökningen där 94 % av våra medarbetare upplever att ”Allt sammantaget, skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats”.

– Vår första undersökning och jämförelse med andra företag visar att vi har ett fantastiskt utgångsläge. Vi har medarbetare som är stolta över det vi åstadkommer och en stark laganda. Tillsammans med våra medarbetare har vi nu identifierat ett antal förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året, säger Fredrik Henning, HR-chef på ED.

– Att vara en av de bästa arbetsgivarna är en avgörande del i våra fortsatta tillväxtambitioner. Det är därför glädjande att se att vi redan är där i flera avseenden. 94 % av våra medarbetare upplever exempelvis att dom har möjlighet till utveckling för att växa inom sitt yrkesområde, avslutar Fredrik.

 

GPTW_logo(hi-res)