Nybyggnation lägenheter, Brf Trosalundsberget, Trosa

Beställare: HSB

Brf Trosalundsberget består av 72st lägenheter fördelat på 4 huskroppar där huskropparna parvis är förbundna med garage med ca 86 p-platser. Projektet färdigställs under 2018.

  • Nybyggnation
  • Slutfört projekt