Totalentreprenaden av Eddan avser nybyggnation av flerbostadshus och lokaler. Projektet ligger i sydvästra delen av Linköpings stadskärna i korsningen
Drottninggatan/Djurgårdsgatan och kommer byggas i storlekarna 1-5 ROK.

Projektet ställer höga krav på miljöanpassning och kommer därför certifieras enligt miljöbyggnad silver. Entreprenaden är värd cirka 490 000 000kr.