Takrenovering och inomhusåtgärder, Gustaf Adolfsskolan, Norrköping
Beställare: Norrköpings Kommun
Totalentreprenad, 2011, 10 miljoner

  • Slutförda projekt
  • Ombyggnation