Ombyggnad, Kristinaskolan, Norrköping
Beställare: Norrköpings Kommun
Totalentreprenad, 32 miljoner

  • Slutfört projekt
  • Ombyggnation