Nybyggnation, Kv. Dynamiken, Linköping
Beställare: Lejonfastigheter AB
Totalentreprenad

Nybyggnation av skola och kontor med parkeringsgarage i kvarteret Dynamiken.

Kvarteret Dynamiken ligger i Ebbepark som är en del av stadsdelen Valla i Linköping.

Projektet kommer att pågå till och med hösten 2021.

  • Pågående Projekt
  • Nybyggnation