Netcam

Byggkamera för Kv. Lugnet i Linköping. Bilden från arbetsplatsen uppdateras var 5:e minut.
Ibland kan man dock behöva uppdatera sidan manuellt för att få aktuella bilden.