Om- och tillbyggnation, Kv. Majelden, Norrköping
Beställare: Norrköpings Kommun
Delad entreprenad, Bygg och mark, 2011, 5 miljoner

  • Slutförda projekt
  • Ombyggnation