Projektet avser nybyggnad av 1000 m2 kök och matsal till Ektorpsskolan, Norrköpings kommun.

Beställare är Norrköpings kommun. Byggstart i oktober 2015 med ca ett års byggtid.

  • Slutförda projekt
  • Nybyggnation