Nybyggnation, Kv. Ormen etapp 2, Norrköping

Vi fortsätter vårt byggande på Kv. Ormen, och har dragit igång etapp 2.

Det avser ytterligare 5 st huskroppar, ca 70 lgh med motsvarande standard som de första sju husen i etapp 1.

  • Slutfört projekt
  • Nybyggnation