Nybyggnad av lägenheter, Kv. Ormen, Norrköping
Beställare: Strömvillan AB
Totalentreprenad

  • Nybyggnation
  • Avslutat projekt