Lokalanpassning, Friskis och Svettis, Norrköping
Beställare: Klövern
Delad entreprenad, 2011-2012, 10 miljoner

  • Slutförda projekt
  • Ombyggnation