Nybyggnation lägenheter, Kv. Sländan etapp 2, Södertälje

Beställare: Magnolia Produktion AB

Totalentreprenaden av Kv Sländan etapp 2, Södertälje, avser nybyggnation av flerbostadshus omfattande 136 stycken fullt fungerande lägenheter för bostadsändamål med tillhörande biutrymmen.Garage med plats för ca 130 parkeringsplatser under del av fastighetens kvarter kommer också att byggas.