Netcam

Byggkamera för Kv. Tegelmästaren i Vallentuna. Bilden från arbetsplatsen uppdateras var 5:e minut.
Ibland kan man dock behöva uppdatera sidan manuellt för att få aktuella bilden.

  • Pågående projekt
  • Nybyggnation