Vi startade det nya året med nybyggnad av en förskola i egen regi. Kvarteret Växthuset är beläget mellan centralbadet och Ljuraskolan i Norrköping. Byggnaden kommer att ägas av ED Bygg och hyras ut till Norrköpings kommun för förskoleverksamhet. Projektet ska stå klart våren 2016.

 

 

  • Nybyggnation
  • Avslutade projekt