Nybyggnation LSS-boende, Norrköping
Beställare: Norrköpings Kommun
Totalentreprenad, 2011-2012, 20 miljoner

  • Slutförda projekt
  • Nybyggnation