Nybyggnation, Ny Räddningsstation, Söderköping
Beställare: Ramunderstaden AB på uppdrag av Söderköpings Kommun
Samordnad generalentreprenad, utförandeentreprenad

  • Nybyggnation
  • Slutfört projekt