I Ringdansen, granne med vårt föregående egna projekt i samma område, ligger Silverringen hus 43. Denna fastighet påbörjade vi arbetet med samtidigt som hus 42 dock har arbetet under en tid stannat av. Nu är vi åter igång och planerar att bygga om och rusta upp lägenhetshuset så väl invändigt som utvändigt.

  • Slutfört projekt
  • Ombyggnation