Ombyggnation, Förskola Torshag, Norrköping
Beställare: Norrköpings kommun
Totalentreprenad, 8 miljoner

  • Slutförda projekt
  • Ombyggnation