Vi har förvärvat en fastighet belägen i Norrköpings hamn. Detta ska bli vårt nya kontor med plats för fler företag/verksamheter på sikt. Detta är Norrköpings gamla Tullhus och vi ser mycket fram emot att få flytta till större lokaler som är mer anpassade för vår verksamhet och storlek.

  • Ombyggnation
  • Slutfört projekt