Om- och tillbyggnation, Utterbergsskolan, Norrköping
Beställare: Norrköpings Kommun
Delad entreprenad, Bygg- och mark, 2012-2013, 25 miljoner

  • Slutförda projekt
  • Ombyggnation