Återuppbyggnad, Vidingsjö Motionscentrum, Linköping
Beställare: Linköpings Kommun
Totalentreprenad, 10 miljoner

  • Slutförda projekt
  • Ombyggnation