ED tecknar avtal om nyproduktion med Lejonfastigheter

posted in: Uncategorized | 0

Dynamiken

Om projektet
Nybyggnation avser skola och kontor med parkeringsgarage i kvarteret Dynamiken. Kvarteret Dynamiken ligger i Ebbepark som är en del av stadsdelen  Valla i Linköping. Projektet kommer att pågå till och med hösten 2021.

Ebbepark
Området där Ebbepark de närmaste åren ska växa fram är idag ett äldre industriområde och planerna för områdets utveckling startade 2011. Läget är gynnsamt mellan Linköpings centrum, universitetet och Science Park Mjärdevi. Det är även nära till Vallaskogen som är ett attraktivt rekreationsområde. Läget gör området lämpligt för en stadsdel där man både bor, arbetar och lever ett aktivt stadsliv.

Hållbarhet
Hållbarhet leder som en grön tråd genom hela projektet. Varje beslut filtreras genom strategier för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det kan handla om återvinningsstategier, smarta energilösningar, hantering av dagvatten, stadsnära odling, laddstationer för elbilar och mycket mer. Många olika lösningar där det unika ligger i helheten.

Totalt förväntas den nya stadsdelen minska de lokala koldioxidutsläppen från en förväntad nivå på 5 592 ton CO2/år till cirka 1 122 ton CO2/år, d v s med 80%.