Vybild 01_rev C

Hösten 2012 vann vi tillsammans med arkitektfirmorna Spridd och ETAT markanvisningstävlingen gällande Trehörningen. Vi lämnade in förslaget Väv och vann med juryns motivering: Ett förslag med hög klass som med ett avtryck av vår tids arkitektur ger ett urbant uttryck. Förslaget redovisar en konsekvent sammanhållen byggnad som tar upp värden från Industrilandskapet i en ny och egen tappning och tillför något nytt.

Projektet är ett flerbostadshus beläget i Västgötebacken, Norrköping. Fastigheten planeras innehålla 23 stycken lägenheter med lokaler i bottenplan och grönskande takterrasser.

Viss text kommer från: Norrköping kommuns hemsida

  • Nybyggnation
  • Slutfört projekt