ED tecknar avtal med Stångåstaden

ED tecknar avtal med Stångåstaden

Vi är glada att inleda ännu ett projekt i samverkan med Stångåstaden. Totalt ska 75 lägenheter samt 3 lokaler byggas och projektet beräknas vara färdigställt Q3 2025.

Vi har under projekteringen tillsammans med Stångåstaden, i en framgångsrik samverkansform, arbetat fram nya lösningar som gjort det möjligt att nu påbörja produktionsfasen.

Vi tackar Stångåstaden för förtroendet.