OM OSS

Vår Vison

ED är ett byggföretag med fokus på hållbara lösningar och nytänkande idéer inom bygg, anläggning och projektutveckling. Bolaget startades 2000 och har haft det primära målet att växa organiskt och bygga en tydlig företagsfilosofi.
ED står för öppenhet, verksamheten satsar på engagerade medarbetare där utrymme för utveckling och ansvarstagande varit en del av verksamhetens framgång. En tydlig målbild och vision som siktar på att skapa mervärden för kunderna samt vara en del av hållbart samhällsbyggande har skapat förutsättningar för att bli ett alternativ till de nationella bolagen.

Verksamhetsområde

Byggnation

Uthyrning

Mark & Anläggning

Projektutveckling

HÅLLBART FÖRETAGANDE

ISO 9001:2015
Kvalitet

ISO 14001:2015
Miljö

OHSAS 18001
Arbetsmiljö

Miljöaspekter

I företagets arbete med miljöpåverkan har man identifierat två betydande miljöaspekter som man arbetar med strategiskt och operativt. Områdena nedan visar på var i verksamheten man arbetar med miljöaspekterna.
 På ED ser vi det som naturligt att verka för hållbarhet i en bransch som lämnar ett stort avtryck bakom sig. Vi tror på medvetenhet, engagemang och konkreta metoder för att hantera en av vår tids största frågor.

Byggavfall

- Materialval
- Byggmetoder
- Logistik och materialhantering
- Inköp & Leveranser

Arbetsmaskiner & Transporter

- Krav på maskiner
- Användning (tid)
- Förvaring och hantering
- Miljöbränsle

VÄRDEORD

Verksamhetens värdeord ska genomsyra hela företaget, samtliga arbetsplatser och samarbetspartners. På ED tror vi att tydliga värderingar och kultur är viktiga faktorer som hjälper oss skapa mervärde för kunden samt vara en del av hållbart samhällsbyggande.