OM OSS

Vår Vision

ED är ett av Mellansveriges ledande byggföretag.

Vår vision är att vara det moderna värdeskapande byggföretaget som bygger hållbara samhällen.

Det moderna samhället ställer högre krav på såväl byggprocessen som slutprodukten.

Vi arbetar med fokus på hållbara lösningar och nytänkande idéer samt att vi tar ett stort ansvar avseende social hållbarhetsutveckling inom byggindustrin.

Hållbarhet är en självklar del av verksamheten och organisationen. Bolaget har varit certifierat enligt ISO standard 9001, 14001 och OHSAS 18001 sedan 2008 samt ISO 45001 sedan 2020.  Verksamhetens aktiviteter genomsyras av våra värdeord (Lagarbete, Ansvarstagande, Kvalitet och Engagemang). Denna bas ger oss goda möjligheter att utvecklas till en av de hållbaraste framtida samhällsbyggarna.

ED står för öppenhet och en av våra stora styrkor är att skola upp nya medarbetare för att skapa framtidens ledare till att utveckla socialt och hållbart samhälle. 

Verksamhetsområde

Byggnation

Uthyrning

Mark & Anläggning

Projektutveckling

HÅLLBART FÖRETAGANDE

ISO 9001:2015
Kvalitet

ISO 14001:2015
Miljö

ISO 45001:2018
Arbetsmiljö

Miljöaspekter

I företagets arbete med miljöpåverkan har man identifierat två betydande miljöaspekter som man arbetar med strategiskt och operativt. Områdena nedan visar på var i verksamheten man arbetar med miljöaspekterna.
 På ED ser vi det som naturligt att verka för hållbarhet i en bransch som lämnar ett stort avtryck bakom sig. Vi tror på medvetenhet, engagemang och konkreta metoder för att hantera en av vår tids största frågor.

Byggavfall

- Materialval
- Byggmetoder
- Logistik och materialhantering
- Inköp & Leveranser

Arbetsmaskiner & Transporter

- Krav på maskiner
- Användning (tid)
- Förvaring och hantering
- Miljöbränsle

VÄRDEORD

Verksamhetens värdeord ska genomsyra hela företaget, samtliga arbetsplatser och samarbetspartners. På ED tror vi att tydliga värderingar och kultur är viktiga faktorer som hjälper oss skapa mervärde för kunden samt vara en del av hållbart samhällsbyggande.