Nytt ramavtal med AB Stångåstaden

Nytt ramavtal med AB Stångåstaden

ED Bygg är stolta att meddela att bolaget står som vinnare i upphandlingen med det kommunägda fastighetsbolaget AB Stångåstaden. Ramavtalet avser nybyggnad av bostäder och lokaler och kommer att omfatta objekt belägna inom Linköpings Kommun.

Stångåstaden är det största bostadsföretaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun, då bolaget äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter. Avtalstiden för ramavtalet gäller två år med möjlighet till förlängning ett år i taget i ytterligare två år. Mängden lägenheter som bedöms produktionsstartas per år är cirka 400 stycken.

Kontraktet tecknas med tre entreprenörer och kommer att avropas inom avtalet i två faser. Fas 1 för att fastställa projektets utformning och fas 2 för för produktion.

ED Byggs ledning om förtroendet:

“Det är väldigt kul att vi fortsätter det goda samarbetet vi haft över åren tillsammans, det ska bli inspirerande att vara med på utvecklingen av Linköping de närmaste åren”, säger

Daniel Pettersson, vice VD ED Bygg.

“Mycket glädjande för koncernen att vi har skrivit detta ramavtal, det ger oss bra förutsättningar att fortsätta vår resa framåt, tack till alla inblandade som gjort detta möjligt”, säger Henrik Eklund, vice VD ED Gruppen.