Slutfört bostadsprojekt i Norrköping

Slutfört bostadsprojekt i Norrköping

Vi har nu slutfört projektet Blå Musslor, ett bostadsprojekt i Norrköping, åt Söderstaden. Projektet består av 75 stycken lägenheter fördelade på 4 huskroppar.

Vi tackar Söderstaden för förtroendet och ett gott samarbete.