Från nyfiken till ambassadör
Denna bild kommer från Sankt Kors AB och är fri för all publicering. This picture is brought to You by Sankt Kors AB, and is free of all use. Foto:Lasse Hejdenberg Hejdlösa Bilder AB lasse.hejdenberg@hejdlosa.se +46703311118 Box 594 581 07 Linköping Sweden 300 dpi, AdobeRGB

Från nyfiken till ambassadör

ED blir ambassadör till det nya pilotprojektet på Ebbe park. Projektet omfattar användning av HVO-disel i byggentreprenader. Under de första sex månaderna tankades det 27 671 liter fossilfri HVO-diesel vilket motsvarar en koldioxidbesparing på 79 139 kg